Denne hjemmeside er midlertidig indtil Munksgaard åbner for deres Portal. Siden skal fungerer som inspiration.

Introduktion

Læringsbogen bliver på dansk og udkommer udelukkende i elektronisk format via Gyldendals elektroniske Portal. Portalen er ny, men meget populær og gennem-testet af mange forskellige brugere bl.a. er flere lærebøger til folkeskolen nu obligatorisk til IT årgangene. Vi har længe ønsket os en lærebog med mulighed for dynamik og interaktivitet for brugerne, så de er bedst muligt klædt på til at kunne lære en praktisk færdighed, såsom klinisk ultralyd. Portalen er opbygget i html 5, hvilket vil sige at den kan kører på alle elektroniske devises. Det giver en enorm fleksibilitet og frihed for os forfattere til designe et produkt, som brugerne både kan benytte som e-læring før et kursus, men også som løbende repetition, hvis f.eks. brugeren skal udføre en procedure, som han/hun ikke har udført et stykke tid.

Læringsbogen udkommer kun elektronisk og dermed kan salgsprisen holdes lav. Da portalen altid er online, vil der løbende være mulighed for at ændre/opdaterer i indholdet uden merpris for brugeren.

Vi har opbygget et næsten færdigt kapitel om fokuseret klinik lungeultralyd, som I får adgang til, før I selv skal i gang med skriveprocessen.

 

Mulighederne med Portalen

De forskellige kapitler er af naturlige årsager forskelligt opbygget, men grundlæggende skal hvert kapitel have:
Forklaring af indhold

Introduktion: Kort, hvor fagområdet præsenteres.

Læringsmål: Kort, hvor det præsideres hvad der skal læres i kapitlet.

Brødtekst: Skal være detaljeret med relevante referencer.

Figur-billeder og Figur-videoer: Sidstnævnte er 3-5 sek. ultralydsklip af normal fund, vigtigste patologiske fund og faldgruber.

Test: Hver brødtekst slutter med frivillige test, så læseren får en aktiv rolle og læringen dermed øges. MCQ spørgsmål baseret på teoretisk viden og tolkning af billeder / film klips.

Vodcast: som er korte videoer, hvor et emne gennemgået via en templet PowerPoint, hvor der er speaket henover. Max 2-5 min. per Vodcast. Et emne kunne f.eks. være ”Pneumothorax” eller ”faldgruber i lungeultralyd”.

Interaktive cases med test: En klinisk case, hvor brugeren har mulighed for at vælge billedmodalitet (primært klinisk ultralyd), tolke fundet og vælge videre udredning eller behandling.

Instruktionsvideo: Højst 5 minutter lang demonstrationsvideo som viser hvordan man i praksis udfører en fokuseret skanning.